Vrije basisschool Sint-Martinus

De lente hangt in de lucht

Pesten

VAN 30 JANUARI TOT 5 FEBRUARI 2016 KIEST HEEL VLAANDEREN OPNIEUW KLEUR TEGEN PESTEN. JIJ OOK?

De Vlaamse Week tegen Pesten wordt jaarlijks georganiseerd in de week voorafgaand aan de krokusvakantie.

In 2016 is het centrale thema: Horen, Zien & DOEN! Die slogan staat op postkaartjes die massaal verspreid mogen worden.

Kinderen, leerkrachten, scholen en jeugdbewegingen roepen samen pesten een halt toe met activiteiten en acties. In de week gaat extra aandacht naar allerlei waardevolle initiatieven om pesten en cyberpesten te helpen bestrijden en voorkomen.

Iedere dag gaan we werken rond iets anders

Weekplanning tegen pesten: 

  • maandag: complimentendag
  • dinsdag: groepsverbindend werken
  • woensdag: omgaan met emoties
  • donderdag: kwaliteitenspel
  • vrijdag: talentenshow