De winter

Vrije basisschool Sint-Martinus

Laatste Albums

CARNAVAL

Algemeen

ipads en b-bot in de klas

L4B - Juf Lies

Eerstvolgende agendapunten

Schoolbestuur

VZW KOHH Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad

Voorzitter: Dhr. Jos Merckx

Ondervoorzitter: Dhr. Lode Robben

Secretaris: Dhr. Ivan Vandenwijngaert

Penningmeester: Dhr. Harry Claassen

Coördinerend directeur basisonderwijs: Mevr. Viviane Cornelissen

Coördinerend directeur secundair onderwijs: Dhr. Marc Diriks