De herfst is begonnen!

Vrije basisschool Sint-Martinus

Laatste Albums

Een boot knutselen

L1A - Juf Siri

"Hij komt" vertelmoment door Kreejater

L1A - Juf Siri

Eerstvolgende agendapunten

Schoolbestuur

 

VZW KOHH Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad

Voorzitter: Dhr. Jos Merckx

Ondervoorzitter: Dhr. Lode Robben

Secretaris: Dhr. Ivan Vandenwijngaert

Penningmeester: Dhr. Harry Claassen

Coördinerend directeur basisonderwijs: Mevr. Viviane Cornelissen

Coördinerend directeur secundair onderwijs: Dhr. Marc Diriks