Vrije basisschool Sint-Martinus

Herfst is leuk!

Ouderraad Sint Martinus Herk-de-Stad

Laatste Albums

Op leerwandeling naar Politie, revalidatie, winkel,...

L3A - Juf Ilse
Algemeen

Voetbaltornooi zesde leerjaar

L6B - Juf Veerle
L6A - Meester Pieter

Schoolbestuur

VZW KOHH Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad

Voorzitter: Dhr. Jos Merckx

Ondervoorzitter: Dhr. Lode Robben

Secretaris: Dhr. Ivan Vandenwijngaert

Penningmeester: Dhr. Harry Claassen

Coördinerend directeur basisonderwijs: Mevr. Viviane Cornelissen

Coördinerend directeur secundair onderwijs: Dhr. Marc Diriks