Vrije Basisschool Sint-Martinus Herk-de-Stad

Ouderraad

Als ouderraad zetten we ons belangeloos in door de school en de ouders te ondersteunen om samen bij te dragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van alle kinderen.

Wij streven naar een open communicatie tussen ouders en school waarbij verbondendheid centraal staat en een duurzame en optimale leef- en leeromgeving om zo alle kinderen een goede basis te geven voor de toekomst.

Samenstelling van de ouderraad: