Vrije basisschool Sint-Martinus

De lente hangt in de lucht

Ouderraad Sint Martinus Herk-de-Stad

Laatste Albums

Onze juffen en meesters hebben iets leuk gemaakt voor jullie, -----------------veel plezier !

Algemeen

Freerunner

Algemeen

Kinderopvang

Kinderopvang 'De Speeldoos'

Bureel: Markthallen Markt Herk-de-Stad - Tel.: 013/55.41.81

Coördinatrice: Hildegarde Hermans, Tichelstraat 11 Herk-de-Stad
Vestiging Herk-Centrum: Guldensporenlaan 28 - Tel.: 013/55.48.61

De SPEELDOOS is een veilige opvang voor uw kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar voor en na de schooluren, tijdens de schoolvakanties en in onvoorziene omstandigheden. De kinderen worden opgevangen vanaf 06.30 uur tot aan het begin van de lessen en vanaf het einde der lessen tot 18.30 uur. Indien uw kind 's morgens naar de SPEELDOOS gaat, begeleiden de personeelsleden van deze instelling uw kind naar onze school. ‘s Avonds worden zij, indien nodig, terugbracht naar DE SPEELDOOS.