Vrije basisschool Sint-Martinus

De lente hangt in de lucht

Laatste Albums

Op leerwandeling naar Politie, revalidatie, winkel,...

L3A - Juf Ilse
Algemeen

Voetbaltornooi zesde leerjaar

L6B - Juf Veerle
L6A - Meester Pieter

Gescheiden ouders

Gescheiden Ouders En Schoolrapporten

Er bestaat geen enkele wettelijke grond om de schoolverrichtingen en schoolresultaten enkel mee te delen aan de ouder aan wie het kind is toevertrouwd.

De schoolse vorderingen en het schoolgebeuren in hun totaliteit en de mededeling hiervan zijn aspecten van de opvoeding van het kind welke integraal aan beide ouders blijven voorbehouden.

Onze school kan hieraan tegemoet komen indien het adres van de partner, aan wie het kind dus niet werd toevertrouwd, beschikbaar is.

Indien we over dit adres beschikken zullen we graag de bovenvermelde informatie doorzenden aan de betrokkene.